Co to jest uzależnienie?

 Uzależnienie jest określane jako silna, nabyta potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. Obowiązujące obecnie klasyfikacje medyczne, czyli ICD-10 oraz DSM-IV, skupiają się jednak głównie na zażywaniu substancji.

Używana w Polsce ICD-10 podaje następujące kryteria diagnozowania uzależnienia:

1. Silna, natrętna potrzeba zażywania substancji (występowanie "głodu").
2. Upośledzona zdolność kontrolowania zażywania substancji (trudności w unikaniu rozpoczęcia, zakończenia lub kontrolowania zażywania do wcześniej założonego poziomu).
3. Występowanie objawów abstynencyjnych po odstawieniu substancji. Zażywanie substancji w celu uniknięcia lub złagodzenia zespołu odstawienia z subiektywnym poczuciem skuteczności takiego działania.
4. Zmiana tolerancji na zażywaną substancję.
5. Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do zażywania przyjemności, zachowań, zainteresowań. Koncentracja życia wokół zażywania lub zdobywania substancji. Zawężenie repertuaru zachowań do 1-2 wzorców.
6. Zażywanie substancji pomimo wiedzy o szkodliwości dla zdrowia.
Jeżeli w ciągu roku pojawiły się trzy z siedmiu wymienionych kryteriów, wówczas najprawdopodobniej mamy do czynienia z uzależnieniem.

Analogicznie możemy zastosować powyższe kryteria do diagnozowania uzależnienia od zachowań - na ogół wystarczy zamienić "zażywanie substancji" na daną czynność (np. w punkcie pierwszym - silna, natrętna potrzeba uprawiania hazardu).

 

W latach 60-tych ubiegłego wieku E.M. Jellinek przedstawił koncepcję faz rozwoju choroby alkoholowej. Są to:

* Faza wstępna prealkoholowa, trwająca od kilku miesięcy do kilku lat, zaczyna się od konwencjonalnego stylu picia. Człowiek odkrywa, że picie alkoholu nie tylko daje przyjemne doznania, ale także łagodzi przykre stany emocjonalne. Wzrasta tolerancja na alkohol.
* Faza ostrzegawcza zaczyna się w momencie pojawienia się luk pamięciowych - palimpsestów.
* Faza krytyczna rozpoczyna się od utraty kontroli nad piciem.
* Faza przewlekła zaczyna się wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów.

Dane kontaktowe

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień OAZA

87-850 Choceń ul. Ługowiska 1