Kadra

Iwona Rubacha - Obst - specjalista psychoterapii uzależnień w procesie.

Posiada specjalistyczne wykształcenie. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Studium Medyczne we Włocławku oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskała tytuł magistra pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacji rodzinnej i wychowania seksualnego. Uczestniczyła także w szkoleniach z zakresu terapii DDA oraz sesji rodzinnych w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Iwona Rubacha-Obst zdobyła doświadczenie w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz na całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień z pododdziałem detoksykacyjnym w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. Odbyła także kilkumiesięczną superwizję kliniczną prowadzoną przez rekomendowanego superwizora.

Nasza specjalistka prowadzi i współtworzy program After Car. Naucza w zakresie edukacji seksualnej oraz profilaktyki uzależnień w szkołach średnich oraz prowadzi wykłady na uczelni wyższej.

Mgr Hanna Mankiewicz - specjalistka Terapii Uzależnień.

Posiada wykształcenie kierunkowe. Jest psychoterapeutką terapii krótkoterminowej oraz biegłym sądowym w dziedzinie uzależnień. Między innymi dzięki niej powstał oddział terapii uzależnień przy SP ZOZ, natomiast ukończenie specjalistycznych szkoleń umożliwiło naszej specjalistce prowadzenie terapii DDA, terapii dla par oraz hazardzistów.

Hanna Mankiewicz realizuje wiele programów profilaktycznych dla młodzieży, takich jak "Nasze spotkania" oraz Drugi i Trzeci Elementarz Programu Siedmiu Kroków. Naucza także na wyższych uczelniach.

Jolanta Czajkowska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień.Jest absolwentką szkół medycznych, ukończyła także wielu specjalistycznych kursów. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz na stanowisku kierowniczym w Miejskiej Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków.

KADRA MEDYCZNA

Jacek Buczyński lek.. med. - z ponad 20-letnim stażem pracy w zawodzie

MACIEJ GLIŃSKI -Ratownik Medyczny z kilkuletnim stażem
Ponadto kierowca w zespole wyjazdowym Ratownictwa Medycznego
Ratownik medyczny w szpitalu na oddziale ratunkowym, przeszedł
Wszystkie wymagane kursy łącznie z użyciem defibrylatora.

Emilia Kędzierska - Pielęgniarka z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, przygotowana do kompleksowej i holistycznej opieki nad powierzonymi jej pacjentami. Niedawno ukończyła studia pierwszego stopnia na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo w WSHE
we Włocławku. Jest osobą ciągle otwartą na dalsze doskonalenie zawodowe, wcześniej brała udział w innych formach kształcenia przydatnych do realizacji powierzanych jej funkcji i zadań w pracy, między innymi :
> kurs doskonalący "Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia"
> szkolenie "Usprawnianie pacjenta w opiece długoterminowej- wybrane problemy"
> szkolenie "Wczesne rozpoznawanie POChP i badanie spirometryczne w POZ"
> kurs doskonalący "Opiekun osób z zaburzeniami psychicznymi"
> kurs specjalistyczny "Szczepienia ochronne"
> kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
Praca indywidualna czy zespołowa nie stanowi dla niej żadnej przeszkody w sumiennym wykonywaniu swoich obowiązków. Sprawuje kompleksową opiekę nad jednostką świadcząc usługi na podstawie uzyskanego prawa wykonywania zawodu o nr 4202117P wydanym 28.05.1991r przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku.

Pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym posiada wysokie umiejętności z zakresu udzielanych świadczeń. Jest otwarta, wrażliwa na potrzeby i cierpienia innych, gotowa do niesienia pomocy w każdej sytuacji. Charakteryzuje ją odporność na stres i łatwość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi. W swojej pracy kieruje się dobrem pacjentów odpowiednio odnosząc się do nich, a w trudnych sytuacjach pomaga chorym zachować godność oraz dodaje otuchy tym, którzy tego potrzebują. Czuwa nad bezpieczeństwem osób powierzonych jej opiece w czasie trwania detoksykacji obejmując ich kompleksową opieką. Jest przygotowana do samodzielnego ustalania sposobów, form i metod realizacji całościowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i obowiązującymi standardami oraz kodeksem etyki zawodowej. Cechuje ją dbałość o odpowiednią jakość usług medycznych na podstawie zgromadzonych danych, prawidłowo prowadzonej dokumentacji i sposobu realizacji wyłonionych problemów adekwatnie do zainicjowanego planu pracy.

Tomasz Grochulski - Posiada wykształcenie medyczne - uzyskał licencjat pielęgniarstwa. W zawodzie pracuje od kilku lat: w Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Domu Pomocy Społecznej. W pracy ma do czynienia nie tylko z osobami uzależnionymi, ale i niepełnosprawnymi.

Tomasz Grochulski ukończył wiele specjalistycznych kursów, np.: Resuscytację krążeniowo-oddechową, Zaawansowane zabiegi reanimacyjne oraz Kurs EKG. Obecnie uczęszcza na kurs z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego.

Michał Bordyn - Ratownik Medyczny z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.
Ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Ratownik Medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.Ukończony kurs doskonalący dla Ratowników Medycznych.

Jolanta Maniecka - technik farmaceuta; współwłaścicielka ośrodka. Zajmuje się zaopatrzeniem ośrodka w niezbędne leki oraz sprzęt medyczny.Uczestniczka szkoleń i konferencji o tematyce Patologicznego Hazardu. W trakcie programu rozwoju osobistego 12 kroków Al-Anon dla osób współuzależnionych tak aby jeszcze lepiej zrozumieć chorobę ,ale również rodziny uzależnionych.

Patrycjusz Maniecki - Współzałożyciel i kierownik ośrodka. Dbający o prawidłowe funkcjonowanie ośrodka .Koordynator Unijnego programu profilaktyki uzależnień w pobliskim Gimnazjum. Sympatyk i uczestnik grup samopomocowych takich jak AA/NA/DDA. Od roku czasu uczestnik programu rozwoju osobistego 12 kroków pod nadzorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Który to zainicjował ponad 20 lat temu DR. Bohdan Woronowicz w Strzyżynie.

Krzysztof Liszcz - dr n. med., psychiatra.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Współtworzył lecznictwo odwykowe w Toruniu, również jako ordynator oddziału. Był jednym z założycieli, a następnie prezesem Fundacji na Rzecz Wspierania w Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu "Daj Szansę". Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, które zdobył w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Raciążku. Doktor prowadził także przez wiele lat wykłady na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od ponad piętnastu lat Krzysztof Liszcz aktywnie wspiera rodziców zastępczych i adopcyjnych (za swoją działalność na ich rzecz został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi). Od kilkunastu lat udziela także fachowej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD). Za swoją pracę został wielokrotnie nagrodzony, m.in.: Orderem Ecce Homo (wspólnie z żoną), Nagrodą Fundacji POLCUL oraz Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J. Tischnera (wspólnie z żoną).
Doktor Liszcz przewodniczył grupie ekspertów PARPA ws. kampanii "Ciąża bez alkoholu". Jego działania w tej dziedzinie zostały wyróżnione przez Ministra Zdrowia odznaką honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Jest także stypendystą i członkiem Stowarzyszenia ASHOKA. Założył Pracownię Edukacyjną AKSJOMAT oraz należy do Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio.
 

Bartłomiej Kosmalski - Ratownik Medyczny, ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Collegium Medicum w Bydgoszczy. Nr dyplomu 1800/1629/2013. Od dwóch lat Ratownik Medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego.

Aleksandra Sidwa - Witam, Jestem dyplomowanym Ratownikiem Medycznym. Odbyłam staż w Wojewódzkim Szpitalu w Płocku, a także praktyki na Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zespole Wyjazdowym w Kutnie. Regularnie staram się uczestniczyć w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje.
Pracując w Domach Pomocy Społecznej zyskałam kilkuletnie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Pracując w tych placówkach mogę realizować potrzebę bezinteresownego pomagania innym.
Na co dzień jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia i do ludzi. Bez problemu szybko nawiązuję kontakt z nowo poznanymi osobami. W sytuacjach stresujących i trudnych potrafię okazać wsparcie oraz zachować się adekwatnie do sytuacji.
W swojej pracy kieruje się zawsze dobrem pacjenta i dbam o wysoki poziom oraz jakość udzielanych usług medycznych.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Ola - W naszym ośrodku sprawuję pieczę nad stanem czystości. 
Jestem osobą młodą, energiczną, a uśmiech rzadko kiedy schodzi z moich ust. Swoim optymizmem staram się zarażać wszystkich, których każdego dnia napotykam na swojej drodze, ponieważ miła atmosfera wśród kadry oraz pacjentów jest moim zdaniem sprawą podstawową. Praca dla ośrodka jest dla mnie nie tylko obowiązkiem, ale także pasją, ponieważ dzięki niej mogę poznać wielu ciekawych ludzi i zdobywać wiedzę praktyczną, którą kiedyś, być może, będę miała okazję wykorzystać.

Dane kontaktowe

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień OAZA

87-850 Choceń ul. Ługowiska 1