Kontakt

Prywatny O??rodek Terapii Uzale??nie?? Oaza SC
Patrycjusz Maniecki Jolanta Maniecka

 

?ugowiska 1, 87-850 Choce??  
NIP 888-305-90-58

 

 

 

 

OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSI?BIORSTW
JESTE??MY PLAC??WK? MEDYCZN?

KSI?GA REJESTROWA
Nr ksi?gi 000000152718
Oznaczenie organu: W - 04Odbiorca:Prywatny O??rodek Terapii Uzale??nie?? Oaza s.c
Jolanta Maniecka,Patrycjusz Maniecki
87-850 Choce??,?ugowiska 1
Bank Millenium
Nr.konta:22 1160 2202 0000 0001 5371 7084

Lokalizacja

Zobacz wi?ksz? map?

Formularz kontaktowy