Terapia młodzieży

Dlaczego młodzież sięga po narkotyki lub pije alkohol?


Młody człowiek postrzega świat zupełnie innymi kategoriami niż dorosły. To działa także w drugą stronę. Osoba dorosła całkowicie inaczej odbiera potrzeby i styl życia młodzieży niż ona sama. Młodzi ludzie patrzą na życie według własnego punktu widzenia i z reguły sprzeciwiają się narzucaniu woli przez swoich rodziców, nauczycieli, opiekunów. Z biegiem czasu, w trakcie dorastania pojawiają się różne problemy, a często także konflikty. Wiek dojrzewania jest okresem niezwykle trudnym. Właśnie w jego trakcie pojawia się pierwszy bunt i poszukiwanie własnego stylu życia. To również czas sprzeczek z rodzicami i nauczycielami. Okres wkraczania w dorosłe życie jest czasem, kiedy młody człowiek zaczyna zadawać sobie pytania typu: Jak widzą mnie inni? Kim jestem naprawdę? Po co żyję?

Odnalezienie odpowiedzi na te pytania jest procesem dość długim i niekiedy opatrzonym ryzykiem niezrozumienia przez dorosłych. Poszukiwanie sensu życia oraz przeżywanie coraz to nowych wrażeń w młodym wieku ma zarówno swoje plusy, jak i niestety minusy. Właśnie wtedy, tak bardzo intrygujące dla młodego człowieka wydają się substancje psychoaktywne. Młodzież zaczyna pić, palić lub brać narkotyki z różnych powodów. Najczęstszymi z przyczyn są:


SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE - FAKTY


ALKOHOL
Bardzo szybko prowadzi do uzależnienia. Jest łatwo dostępny i nabywany w postaci piwa, wina lub wódki.
Działanie:
Wpływa na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Jego działanie można dostrzec w zachowaniu. Na gruncie fizjologicznym wywołuje podwyższone ciśnienie krwi, zaczerwienienie skóry, zaburzenie snu, natomiast w sferze czuciowo-ruchowej objawia się pogorszoną ostrością widzenia, słabym węchem smakiem, zmniejszeniem odczuwania bólu, a także zaburzoną koordynacją.
Konsekwencje:
Uszkodzenie wątroby i mózgu, a także innych organów. Upośledzenie koncentracji, logicznego myślenia, pamięci itd., słaba sprawność seksualna.
Jak rozpoznać:
Osobę, która spożyła alkohol można rozpoznać po zmianach w zachowaniu, chwiejnym kroku, bełkotliwej mowie.


AMFETAMINA (amfa, speed, power)
Jej zażycie pobudza organizm oraz usuwa zmęczenie. Jest ona środkiem silnie uzależniającym psychicznie.
Skutki:
Wpływa na pojawienie się stanów lękowych, halucynacji, omamów słuchowych. Uszkadza naczynia krwionośne. Powoduje choroby psychiczne (psychoza amfetaminowa). Jak rozpoznać:
Brak apetytu, zaburzone myślenie, powiększone źrenice, szybka mowa, duże pobudzenie (nawet do kilku godzin) kończące się wyczerpaniem i sennością. Akcesoria:
Biały proszek, kawałki folii aluminiowej, rurki.


KONOPIE INDYJSKIE
Roślina przypominająca wyschniętą, pokruszoną natkę pietruszki. Znana jako Marihuana. Inne nazwy to: gras, trawka, marycha, skun, Mary, haszysz (połączenie nasion i żywicy konopi wyglądające jak brunatne kawałki, z których tworzy się kuleczki).
Jej zażycie wywołuje euforię, rozluźnienie, gadatliwość oraz wesołkowatość. Po dłuższym paleniu pojawiają się trudności z koncentracją i pamięcią. Prowadzi do zespołu amotywacyjnego - utrata chęci do nauki, pracy, zanik zainteresowań.
Jak rozpoznać:
Powiększenie źrenic, wzrost apetytu, opóźnione reakcje, przekrwienie spojówek, chwiejność nastroju, gadatliwość. Włosy osób palących marihuanę wydzielają słodko-mdławy zapach.


ŚRODKI WZIEWNE
Są to wszelkiego typu rozpuszczalniki, gazy do zapalniczek, kleje, aerozole, benzyna. Wywołują halucynacje. Ich zażycie powoduje stan euforii, zawroty głowy, rozweselenie, trudności z utrzymaniem równowagi. Dłuższe wąchanie kleju przyczynia się do bezsenności, braku koncentracji, depresji, krwawień z nosa. Powoduje zniszczenie tkanki mózgowej.


HEROINA
Znana jako hera, kompot, brown sugar, towar. Środek bardzo sielnie uzależniający zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Przyjmowana dożylnie za pomocą strzykawki lub wypalana. Wywołuje stan euforii, daje "kopa" ( po którego ustąpieniu przychodzi senność i rozluźnienie), powoduje utratę koordynacji ruchowej, zaburzenie mowy. Po kilku latach brania następuje całkowita zmiana osobowości. Na bok odchodzą zainteresowania - liczy się tylko narkotyk. Pojawiają się kłamstwa i oszustwa. Wywołuje szereg zmian fizycznych: uszkadza mózg, pracę serca, nerki, wątrobę. Prowadzi do zakażenia żółtaczką lub wirusem HIV.
Jak rozpoznać:
Brak reakcji źrenic na światło i ich zmniejszenie, senność, brak apetytu, a także: ślady nakłuć, strzykawki, igły, łyżki i sreberka pokryte brązowym nalotem.


LSD (kwas, acid, batman, truskawy, Gorbaczow, kryształki)
Inne nazwy to: kwas, Gorbaczow, truskawy, acid, kryształki, batman. Występuje w postaci tabletek lub znaczków nasączonych narkotykiem. Środek bezbarwny i bezwonny. Wywołuje halucynacje, wzmacnia przeżywanie emocji (radość, strach, niepokój). Halucynacje nazywane są podróżami (tripami). Nie można zapanować nad ich treścią. Czasem prowadzą do psychozy, a niekiedy i samobójstwa. Często wywołuje nawroty (tzw. flashback) - epizody psychotyczne, którym towarzyszą lęki i niepokoje (zdarzają się one nawet po zaprzestaniu brania).
Jak rozpoznać:
Osoba zażywająca LSD ma rozszerzone źrenice, poci się, trudno jej skupić uwagę, ma zaburzenia postrzegania.


EXTAZA (EXC, cadillac, E, śnieżna kula)
"Bywalczyni" dyskotek. Pobudza, dodaje energii, przyśpiesza bicie serca. Występuje pod postacią tabletek z wytłoczonym sercem lub kółkiem. Znana pod nazwą: EXC, śnieżna kula, cadillac, E. Wywołuje wrażenie psychicznej lekkości. Po jej zażyciu znikają wszelkie granice i zahamowania, kontaktowanie się z ludźmi jest łatwiejsze. Gdy przestaje działać odczuwana jest senność oraz wyczerpanie. Jej dłuższe przyjmowanie powoduje depresję oraz epizody psychotyczne. Dochodzi do zmian w mózgu. Niszczy wapń (łatwość złamań, psucie zębów). Mogą występować flashbacki.
Jak rozpoznać:
Osoba przyjmująca extazę jest pobudzona ruchowo, ma problemy z koordynacją, odczuwa sychość w ustach, a jej źrenice są rozszerzone.


NIKOTYNA
Zawarta jest w papierosach, cygarach, tabakach, tytoniu do fajki i do żucia. Przyjmowana w małych dawkach - stymuluje, w dużych - wywołuje stany depresyjne. Szybko uzależnia fizycznie i psychicznie. Zawarte w dymie tytoniowym substancje smoliste, tlenek węgla oraz nikotyna wpływa negatywnie na zdrowie palacza i powoli prowadzi do śmierci. Palenie tytoniu wywołuje choroby serca, choroby płuc oraz nowotwory. Narażeni na działanie nikotyny są także osoby stanowiące grupę biernych palaczy, czyli takich, którzy nie palą ale wdychają dym z otoczenia osób palących.


DOPALACZE
Substancje o pochodzeniu syntetycznym lub naturalnym. Stymulują organizm lub działaja halucynogennie. Zawierają BZP - substancję, której działanie jest zbliżone do amfetaminy. Przeprowadzone analizy chemiczne wykazały, że niektóre z dopalaczy zawierają syntetyczny kanabinol (JWH-018), działający podobnie jak haszysz i marihuana.


W Naszym Ośrodku spotykamy efekty nadużywania większości tych substancji. Równie ważne i często obserwowane są uzależnienia niechemiczne występujące wśród małoletnich leczących się u nas. W obszarze oddziaływań Ośrodka są: hazard, komputer i internet, oraz inne zachowania ryzykowne, czy niebezpieczne.

Młodzi ludzie uwikłani w używanie substancji psychoaktywnych, czy zachowania niebezpieczne, najczęściej mają poważnie zaburzoną samoocenę. Cechuje ich brak poczucia przynależności do jakiejś większej całości, mającej jasne i trwałe zasady i normy, a także określoną przestrzeń z której mogą skorzystać w bezpieczny dla nich sposób. Lękają się oceny i odrzucenia, sami niejednokrotnie odrzucają by uniknąć cierpienia, lub starają się aby otoczenie samo z nich zrezygnowało.

W procesie leczenia małoletnich uczestników procesu terapeutycznego stosujemy przede wszystkim metody terapii krótkoterminowej, ukierunkowanej na rozwiązanie problemu tu i teraz, pracę z klientem indywidualnym na tle grupy, odkrywanie i wykorzystywanie własnego potencjału. Wykorzystujemy elementy terapii behawioralno poznawczej, transteoretycznego modelu zmiany, dialogu motywującego. Pracujemy z oporem, w grupie i indywidualnie, dostosowując treści programu do każdego indywidualnego człowieka z jego niepowtarzalną historią.


Potencjał ten budujemy przez:

1. Docenianie - Zaburzenia w sferze poczucia wartości cechuje brak doświadczeń ze świadomością bycia docenionym. Rzadko ci młodzi ludzie słyszeli słowa: "fajnie że jesteś", "jestem z ciebie dumny". W ten sposób nawiązujemy sojusz terapeutyczny, jako trwałą i niejednokrotnie jedyną wartość.

2. Budowanie poczucia bezpieczeństwa - Osoby biorące narkotyki są zanurzone w kryzysie emocjonalnym, moralnym i duchowym (ich rodziny zresztą również). Nadużywanie narkotyków prowadzi do destabilizacji rodzinnych relacji, do wypadania z istotnych ról życiowych, do sytuacji przemocy i konfliktów z prawem (stąd ulega zachwianiu poczucie bezpieczeństwa). Rolą terapeuty już od pierwszego dnia pobytu w Ośrodku jest budowanie klimatu bezpieczeństwa.

3. Pozytywne przeformułowania - w trakcie wstępnych rozmów stosujemy przeformułowania wypowiedzi pacjenta tak, by wydobyć ich pozytywne strony:
"ciągle popełniam błędy" >>> "jako ludzie mamy prawo popełniać błędy".

4. Odnajdowanie obszarów wspólnych. - w Ośrodku "OAZA" traktujemy pacjenta jako osobę, a nie tylko "przypadek", poznajemy ich zainteresowania, hobby. Wydobywamy te obszary życia, w których uchroniły się elementy zdrowych postaw.

5. Procedurę "małych kroków" - w przypadku małoletnich uzależnionych niezmiernie trudno jest wyważyć proporcje między pytaniami diagnostycznymi, a wypowiedziami, które budują klimat zaufania. W Ośrodku "OAZA" ten klimat jest podstawą Naszych oddziaływań terapeutycznych.


Ponadto wytyczamy ramy i granice wolności własnej, normy i zasady grupowe i społeczne, zasady prawidłowej komunikacji, asertywności, międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Obowiązuje nas wszystkich spójny i jasny regulamin, kontrakt i zasady stworzone przez uczestników grupy. To wszystko ma niebagatelne znaczeniu w procesie tworzenia nowych nawyków i zachowań stojących w opozycji do świata pozostającego w obszarze używania substancji psychoaktywnych, czy innych zachowań niebezpiecznych.


Zasady główne to zakaz:

W życiu codziennym stosujemy:

POWODZENIA

Dane kontaktowe

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień OAZA

87-850 Choceń ul. Ługowiska 1